Naše komunita

Jsme spolek Perspicio, z.s., který vznikl za účelem vybudování Adaptačního centra Koněprusy. Na projektu se aktuálně podílí 19 členů. Jedná se o aktivní komunitu občanů Koněprus a Bítova, kterým není současná situace lhostejná, a kteří chtějí, i přes veškeré své vlastní starosti a povinnosti, pomoci těm nejvíc zranitelným, a to dětem.

Naši spolkovou činnost do budoucna plánujeme rozšířit o celou škálu projektů, kterými bychom rádi podporovali aktivní a kulturní život v našich obcích.